Vedtekter for Skogstua barnehage SA

Vedtektene gjelder for Skogstua barnehage SA, som er medlem av Ideelle barnehager i dialog (IBID) og Private barnehagers landsforbund (PBL).