Velkommen til Skogstua barnehage

Skogstua Barnehage er en liten 2 avdelings barnehage som ligger på Bjerkaker sør på Tromsøya i Tromsø. Barnehagen har tilhold i den gamle rektorboligen til Lærerhøgskolen og disponerer et fantastisk naturområde med mye skog og ulendt terreng. Skogstua er medlem av IBID SA, et nettverk for private barnehager som samarbeider om blant annet felles løsninger for kompetanseutvikling. Barnehagen er også medlem av Private Barnehager Landsforbund (PBL) som er en arbeidsgiver og interesseorganisasjon for private barnehager.